PROJEKTOVANJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Da bi se započela, i uspešno završila gradnja, potrebano je obaviti niz složenih radnji u skladu sa Zakonom i Urbanističkim uslovima vezanim za odredjenu lokaciju. Da naši Klijenti ne gube vreme na šalterima pojedinih službi, naše ekipe mogu odraditi sledeće poslove za njih:

– Geodetsko obeležavanje

– Izrada projekata parcelacije i preparcelacije

  • Pribavljenje lokacijske dozvole

  • Izrada urbanističkog, idejnog i glavnog projekta

  • Tehnička i pravna podrška u pribavljanju gradjevinske dozvole

  • Izrada dokumentacije za ozakonjenje objekata

  • Tehnička i pravna podrška u pribavljanju upotrebne dozvole