FINANSIJSKO-PRAVNA PODRŠKA

Pri kupovini nekretnine veoma je bitno da se pravni posao obavi sigurno i u što kraćem roku. Za potrebe naših klijenata obavljamo čitav spektar pravno-finansijsih poslova i to:

  • Konsultantske usluge i pribavljanje pravne dokumentacije

  • Sprovodjenje pravne dokumentacije

  • Procena vrednosti nepokretnosti

  • Izrada kupoprodajnog predugovora i ugovora

  • Overa ugovora kod Notara u kraatkom roku

  • Saradnja sa bankama i pomoć pri dobijanju stambenih kredita

  • Pravna pomoć priliko uknjižbe nekretnine u Katastar nepokretnosti

  • Konsultantske usluge vezane za poreski sistem