Cenovnik usluga

Šifra Naziv Cena usluge
101

Izrada predugovora o kupoprodaji

5 000.00

102

Izrada ugovora o kupoprodaji

7 000.00

103

Izrada ugovora -razno

5 000.00

104

Izrada ugovora o zakupu

2 000.00

105 Posredovanje u izradi tehničke dokumentacije

1 000.00

106 Izrada tehničke dokumentacije

1 000.00

107 Procena vrednosti nekretnine

10 000.00

108 Pribavljanje dokumentacije za potrebe klijenta 1 000.00
109 Revizija projekta izvedenog stanja 10 000.00
110 Projektovanje gradjevinskih projekata

1 000.00

111 Izdavanje reklamnih prostora na bilbordima 12 000.00
112

Štampa velikih formata u boji

400.00
113 Lepljenje reklamnog materijala 2 000.00
114 Provizija za posredovanje u prodaji stana I poslovnog prostora 1.5%
115

Provizija za posredovanje u prodaji kuće,zemljišta 3%

116

Provizija za posredovanje u zameni nekretnine 2%

117

Provizija za posredovanje u iznajmljivanju nekretnine 50%

118 Provizija za posredovanje u kupovini 1%
119 Provizija za posredovanje u kupovini 1,5%
120

Provizija za posredovanje u kupovini 3%

121 Naknada za pet izlazaka na teren 3 000.00
122 Naknada za izlazak na teren vozilom preduzeća do 10km 1 000.00
123 Naknada za izlazak na teren vozilom preduzeća preko 40km 2 000.00
124 Fiksna provizija za posredovanje u prometu nepokretnosti 50 000.00
125 Troškovi zastupanja 0,3%
126 Konsultantske usluge 2 000.00
127 Provizija za stambeni kredit
128 Mesečno zastupanje u prodaji do 5km 500.00
129 Mesečno zastupanje u prodaji više od 5km 1 000.00
130 Izrada reklame 25 000.00
131

Oglašavanje

500.00

Cenovnik važi od 01.01.2015. godine